Externe fondsen

Global dynamic risk control

Dit Extern Fonds investeert in de hele wereld in gemeenschappelijke fondsen of rechtstreeks in verschillende categorieën activa (aandelen, vastrentende fondsen, obligaties, valuta, hybride instrumenten die aandelen en collectieve fondsen (ETF) bevatten etc.). Dit Intern Fonds heeft een stabiele groei van het belegd kapitaal op lange termijn tot doel. De beleggingen voldoen aan de financiële reglementen van de bevoegde autoriteiten. Dankzij de technische controle van het risico, blijft de volatiliteit onder het percentage van
20 %. De volatiliteit wordt berekend op de standaardafwijking in het licht van de dagelijkse rendementen (261 dagen / jaar). De berekening wordt gemaakt over 12 maanden. Deze methode doet de noodzaak verdwijnen om beroep te doen op vooraf vastgestelde ratio's overeenkomstig de verschillende categorieën activa, regio's en valuta. Het financieel beheer wordt geheel uitgevoerd door dit kwantitatief systeem gebaseerd op een basis van vaste beheermogelijkheden die elke externe/subjectieve invloed uitsluiten.

De belegging wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de ontwikkelingen en evoluties van de financiële markten. Geen enkele alternatieve belegging wordt in dit kader uitgevoerd.

Dit Extern Fonds werd gelanceerd op 10 juli 2017 en waarborgt geen enkel jaarlijks rendement.

Alleen de Verzekeringnemer draagt het beleggingsrisico.

De toepasselijke referte-index is een combinatie van MSCI AC World Index (Net Price) Local Currencyvoor 90% en, voor 10%, de index Barclays Global Aggregate Euro Hedged. Het Intern Fonds wordt beheerd in euro.

 

Global balanced risk control

Dit Extern Fonds investeert in de hele wereld in collectieve fondsen van verschillende categorieën activa (aandelen, vastrentende fondsen, obligaties, valuta, hybride instrumenten die aandelen en collectieve fondsen (ETF) bevatten etc.) Dit Extern Fonds heeft tot doel een stabiele groei van het belegd kapitaal op lange termijn met kleiner risico. De beleggingen voldoen aan de financiële regelgeving van de bevoegde autoriteiten. Dankzij de technische controle van het risico, blijft de volatiliteit onder het percentage van 15 %. De volatiliteit wordt berekend op de standaardafwijking in het licht van de dagelijkse rendementen (261 dagen / jaar). De berekening wordt gemaakt over 12 maanden. Deze methode doet de noodzaak verdwijnen om beroep te doen op vooraf vastgestelde ratio's overeenkomstig de verschillende categorieën activa, regio's en valuta. Het financieel beheer wordt geheel uitgevoerd door dit kwantitatief systeem gebaseerd op een basis van vaste beheermogelijkheden die elke externe/subjectieve invloed uitsluiten.

De belegging wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de ontwikkelingen en evoluties van de financiële markten. Geen enkele alternatieve belegging wordt in dit kader uitgevoerd.

Dit Extern Fonds werd gelanceerd op 10 juli 2017 en waarborgt geen enkel jaarlijks rendement. Alleen de Verzekeringnemer draagt het beleggingsrisico.

De toepasselijke referte index is een combinatie van MSCI AC World Index (Net Price) Local Currencyvoor 90% en, voor 10%, de index Barclays Global Aggregate Euro Hedged. Het Intern Fonds wordt beheerd in euro.

 

Global conservative risk control

Dit Extern Fonds investeert in de hele wereld in collectieve fondsen van verschillende categorieën activa (vastrentende fondsen, obligaties, valuta, hybride instrumenten die aandelen en collectieve fondsen (ETF) bevatten etc.). Het voornaamste doel is om het belegd kapitaal veilig te stellen en hier staat een beperkt rendement tegenover.

De beleggingen voldoen aan de financiële reglementen van de bevoegde autoriteiten. Dankzij de technische controle van het risico, blijft de volatiliteit onder het percentage van 6,5 %. De volatiliteit wordt berekend op de standaardafwijking in het licht van de dagelijkse rendementen (261 dagen / jaar). De berekening wordt gemaakt over 12 maanden. Deze methode doet de noodzaak verdwijnen om beroep te doen op vooraf vastgestelde ratio's overeenkomstig de verschillende categorieën activa, regio's en valuta. Het financieel beheer wordt geheel uitgevoerd door dit kwantitatief systeem gebaseerd op een basis van vaste beheermogelijkheden die elke externe/subjectieve invloed uitsluiten.

De belegging wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de ontwikkelingen en evoluties van de financiële markten. Geen enkele alternatieve belegging wordt in dit kader uitgevoerd.

Dit Extern Fonds werd gelanceerd op 10 juli 2017 en waarborgt geen enkel jaarlijks rendement. Alleen de Verzekeringnemer draagt het beleggingsrisico.

De toepasselijke referte index is de index Barclays Global Aggregate Euro Hedged. Dit Extern Fonds wordt beheerd in euro.

Contact

FWU Life Insurance Lux S.A.
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
 
Téléphone : +352 (0) 26494-200
Fax: +352 (0) 26494-300
 
E-mail: info@fwulife.be