Nieuws

01. Nov 2016

  • FWU betekent Forward You
     
  • Forward You belichaamt hoe dicht het bedrijf bij zijn klanten en distributiepartners staat
     
  • De technologie- en beleggingsbenaderingen zijn de pijlers van de nieuwe bedrijfsstrategie
     
  • Volledige consistentie voor onze bestaande klanten en distributiepartners

Op 25 november 2016 werden niet alleen Atlanticlux Lebensversicherung S.A., met hoofdkantoor te Luxemburg, maar ook Skandia Lebensversicherung Österreich AG en alle andere 23 bedrijven van de voormalige FWU Groep verenigd onder het overkoepelende merk FWU – Forward You. Dit nieuwe merk moet de kenmerken vertegenwoordigen waar distributiepartners en klanten al jarenlang van hebben kunnen profiteren: een focus op technologie en beleggingen.

Zowel Atlanticlux als Skandia Austria zijn gespecialiseerd in beleggingsgebonden levensverzekeringsproducten. Het succes van beide bedrijven is gebaseerd op een sterke focus op diensten en op maat gemaakte IT-oplossingen voor hun distributiepartners en eindklanten. FWU zag zijn snelle interne en externe groei als een reden om verschillende bedrijven één te maken en zijn merkstrategie opnieuw te definiëren. De nieuwe groepsbrede merknaam FWU Forward You drukt de verbintenis van alle FWU-bedrijven uit om verder te focussen op hun nabijheid bij de klanten en distributiepartners.

Vandaag heeft FWU, alle overnames inbegrepen, een portefeuille van 450.000 klanten over de hele wereld, beheert het 3 miljard euro aan vermogen en kan het bogen op totale premies van meer dan 12 miljard euro. De vennootschap is momenteel actief in 12 landen in Europa, en zowel in het Midden-Oosten als het Verre Oosten.

De herpositionering van FWU Group staat tegelijkertijd voor de herstructurering van onze beleggingsbenadering. De bepalende kenmerken van deze nieuwe benadering zijn een risicoprofiel van elke klant, een technische risicocontrole van de onderliggende beleggingsstrategieën, een wettelijke verplichting van de levensverzekeringsmaatschappij om zich aan deze risicoparameters te houden en, tot slot, een wereldwijd georiënteerd opportuniteitenbeheer gebaseerd op complexe kwantitatieve modellen.

Tegelijkertijd zet FWU het holistische digitaliseringsproces voort dat de basis vormde voor onze successen in de afgelopen decennia. Daarnaast zal begin 2017 een nieuwe generatie producten worden gelanceerd.

Dr. Manfred Dirrheimer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van FWU AG:

“Met de nieuwe merkidentiteit van FWU leggen we de basis voor een nieuw hoofdstuk in de dynamische geschiedenis van ons bedrijf. Dit is ons antwoord op de evoluerende behoeften van onze distributiepartners en het veranderende gedrag van onze eindklanten."

Door overnames en organische groei is FWU uitgegroeid tot een wereldwijde, succesvolle groep van entiteiten. FWU wordt gedreven door een sterk verlangen om te innoveren, gebaseerd op een uitgebreide marktexpertise en vlakke hiërarchieën in combinatie met de nieuwgierige aard van een start-up. De kern van FWU's bedrijfsstrategie draait rond het behouden van onze voortrekkersrol in digitalisering en het toepassen van moderne beleggingssystemen.

Volledige consistentie voor onze bestaande klanten en distributiepartners Onze herpositionering verandert uiteraard niets voor onze polishouders. Onze bestaande klanten profiteren ook van deze ontwikkelingen dankzij een superieure dienstverlening en betere toegankelijkheid via de gebruikelijke en digitale kanalen.

Contact

FWU Life Insurance Lux S.A.
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
 
Téléphone : +352 (0) 26494-200
Fax: +352 (0) 26494-300
 
E-mail: info@fwulife.be