PRIIPs
Essentiële-informatiedocument

Hier vindt u de essentiële-informatiedocumenten over onze verzekeringsproducten conform de Europese richtlijn EU 1286/2014, alsook de essentiële informatie betreffende de beleggingsmogelijkheden die aan de basis liggen van onze verzekeringsproducten. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard, de risico's, de kosten en de potentiële winsten en verliezen die gepaard gaan met onze verzekeringsproducten, en ook om ze te kunnen vergelijken met andere producten. Dit is gestandaardiseerde informatie. U zal aparte informatie ontvangen over het gewenste verzekeringsproduct in haar materiële vorm voordat het contract wordt ondertekend. De basisvoorwaarden van het contract zijn uiteengezet in de verzekeringsvoorwaarden die al onze cliënten ontvangen en die wij u graag op voorhand ter beschikking stellen indien u daartoe een aanvraag indient.

Product Risicomodellen PRIIPSKID
Forward Quant MV Conservatief
Forward Quant MV Voorzichtig
Forward Quant MV Gewogen
Forward Quant MV Gedurfd
Forward Quant MV Offensief
Forward Quant MV Conservatief + Dynamiek Optie
Forward Quant MV Voorzichtig + Dynamiek Optie
Forward Quant MV Gewogen + Dynamiek Optie
Forward Quant MV Gedurfd + Dynamiek Optie
Forward Quant MV Offensief + Dynamiek Optie

Contact

FWU Life Insurance Lux S.A.
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
 
Téléphone : +352 (0) 26494-200
Fax: +352 (0) 26494-300
 
E-mail: info@fwulife.be